Om nyhetsarkivet

I nyhetsarkivet finns nyheter och matchreferat från Virserums SGF:s verksamhet under åren 2005 till 2014 publicerade. Alla artiklar har tidigare publicerats på webbplatserna vsgf.nu och virserumssgf.se.

Syftet med nyhetsarkivet är att bevara de många artiklar som har publicerats under åren, då dessa inte längre går att nå via Virserums SGF:s nuvarande webbplats.

Sedan 1 april 2014 publiceras samtliga nya artiklar om Virserums SGF på webbplatsen www.svenskalag.se/virserumssgf.

Uppdateringar

För tillfället saknas nyheter och matchreferat från åren 2005, 2006 och 2008. Dessa kommer att publiceras senare.

För tillfället visas inte bilderna som de ska. Detta problem kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

Kontakt

Ansvarig för nyhetsarkivet är Andreas Söderman. Frågor? Hör av dig till andreas@andreassoderman.se.